welkom

Fijn dat je onze website bezoekt, waarschijnlijk ben je
geïnteresseerd in het werk dat wij doen.
Als Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden geven we gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsvoorbereiding, het beleid en de uitvoering op regionaal niveau aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het Algemeen Bestuur (AB) over de Wmo-maatwerkvoorzieningen.

De Regionale Adviesraad bestaat uit één vaste vertegenwoordiger van elke lokale adviesraad Wmo /Sociaal domein uit Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter. We zijn allemaal vrijwilligers met kennis van en/of ervaring met het sociale domein, met name de Wmo.

Onze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. Als u een vergadering bij wilt wonen, meldt u dan aan via regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl
Heeft u suggesties, vragen of ideeën, maak ze kenbaar met regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl
Dit helpt ons om te weten wat er leeft bij de mensen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met de adviesraad in je eigen gemeente.