welkom

Fijn dat u onze website bezoekt, waarschijnlijk bent u
geïnteresseerd in het werk dat wij doen.

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden adviseert de Drechtraad en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over de maatwerkvoorzieningen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Wij doen dit voor de Drechtsteden: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Een greep uit onze werkzaamheden:

  • Wij geven advies bij beleidsvorming van en de uitvoering van maatwerkvoorzieningen in de Wmo;
  • Wij monitoren de uitwerking van de wet voor de maatwerkvoorzieningen. Maatwerkvoorzieningen zijn huishoudelijke hulp, dagbesteding en hulpmiddelen zoals scootmobielen.

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden bestaat uit vertegenwoordigers van de Wmo-raden uit de zeven gemeenten en vertegenwoordigers uit de sectoren Verpleging en Verzorging (Thuiszorg), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Zorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (GZ).

De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden ontvangt signalen uit de praktijk en kan daar mee aan de slag. In de verslagen en de adviezen leest u welke acties wij hebben ondernomen en de aanbevelingen die wij hebben gedaan.

Vervoer, mobiliteit van ouderen en het collectief vervoer voor mensen met een beperking, is een regionale aangelegenheid waar de
Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden zich mee bezig houdt, het Vervoersplatform komt regelmatig bij elkaar om de gang van zaken te bespreken.

Onze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de website. Als u een vergadering bij wilt wonen, meldt u dan aan via regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

Heeft u suggesties, vragen of idee├źn, maak ze kenbaar met
deze contactlink . Dit helpt ons om te weten wat er leeft bij de mensen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de
Wmo-adviesraad in uw eigen woonplaats.

Ir. P. (Pieter) Struijs,
voorzitter