Inkoop nieuwe taken Wmo

Inkoop nieuwe taken Wmo

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning van mensen die thuis wonen of (tijdelijk) verblijven in een instelling. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) regelt de maatwerkvoorzieningen individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor de zes Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang regelt de SDD voor zowel de Drechtsteden als voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giesendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik).