Themabijeenkomst Wmo en Participatiewet – 8 febr.2018

Hoe ziet het regionale beleid rond de Wmo en de Participatiewet in Drechtsteden er uit?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verloopt de beleidsuitvoering?
Wat is de rol van de regionale en lokale adviesraden?

Om (kandidaat) gemeenteraadsleden van de Drechtsteden-gemeenten hierover bij te praten is deze themabijeenkomst

Sprekers:

  • Karin Lambrechts, wethouder Wmo Dordrecht en regionaal portefeuillehouder Wmo
  • Yvonne Bieshaar, directeur Sociale Dienst Drechtsteden
  • Alex Buchinhoren, hoofd Zorg en plaatsvervangend directeur Sociale Dienst Drechtsteden

Inleiders

  • Pieter Struijs, voorzitter regionale Wmo-adviesraad Drechtsteden
  • Ed van Ravesteijn, voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden

Van 18.45 uur (inloop) tot 21.30 uur in Landvast te Alblasserdam

Een gezamenlijk initiatief van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden en de Cliëntenraad Werk en Inkomen regio Drechtsteden.

Aanmelden via: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl