Themabijeenkomst over Armoedebeleid 12 september 2018

Voor alle leden van de zeven lokale Adviesraden Wmo/ Sociaal Domein, de Regionale Adviesraad Wmo, bestuursleden en vrijwilligers van de Cliëntenraad Regio Drechtsteden wordt op         12 september 2018 een themabijeenkomst gehouden.

Onderwerp: Armoedebeleid   

Beleid over armoede wordt voor een deel regionaal gemaakt, de mensen waar het om gaat wonen echter in een van de zeven gemeenten in de Drechtsteden. Ook lokaal maken gemeenten armoedebeleid. Het thema is verweven met de Wmo, maar eigenlijk met het hele sociale domein. Voor een deel gaat het immers om dezelfde groepen. Niet zelden hebben mensen financiële problemen, maken ze gebruik van een (of meer) Wmo-maatwerkvoorziening(en) en/of krijgt het gezin jeugdhulp.  

Het doel van avond is informatievoorziening aan en versterking van de samenwerking tussen de Regionale Adviesraad, de lokale adviesraden Wmo/ Sociaal Domein en de Cliëntenraad Regio Drechtsteden. 

Locatie: MFC Maasplein, Maasstraat 30 in  Alblasserdam  

Sprekers:

  • Joost van den Hoek, Hoofd Werk & Inkomen SDD
  • Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede Drechtsteden
  • Kees Vos, voorzitter Sun Drechtsteden.

Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen; tevens vindt een paneldiscussie plaats met de drie sprekers.

Meer informatie of aanmelding? Stuur een mail aan het secretariaat van de Regionale Adviesraad Wmo via: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

Graag aanmelden vóór 7 september 2018. 

Het complete programma treft u hieraan Uitnodiging themabijeenkomst 12-9 armoedebeleid regio Drechtsteden

 

Vooraankondiging Themabijeenkomst ‘Wmo, hoe nu verder’ 5 nov. 2018

Op maandagavond 5 november 2018 vindt de themabijeenkomst ‘Wmo 2015, hoe nu verder?’ plaats in het Gemeentehuis van Papendrecht. 

Mevrouw Peterke Feijten van het Sociaal Cultureel Planbureau zal spreken over veranderende zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking; een evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.

de heer David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden zal spreken over de Uitvoering Wmo-maatwerkvoorzieningen Drechtsteden.

Tijdens de bijeenkomst is voldoende gelegenheid uw vragen te stellen.

Het volledige programma treft u hier Vooraankondiging themabijeenkomst Wmo, hoe nu verder op 5 november 2018