Alle berichten van Nelleke Schelfhout

Themabijeenkomst over Armoedebeleid 12 september 2018

Voor alle leden van de zeven lokale Adviesraden Wmo/ Sociaal Domein, de Regionale Adviesraad Wmo, bestuursleden en vrijwilligers van de Cliëntenraad Regio Drechtsteden wordt op         12 september 2018 een themabijeenkomst gehouden.

Onderwerp: Armoedebeleid   

Beleid over armoede wordt voor een deel regionaal gemaakt, de mensen waar het om gaat wonen echter in een van de zeven gemeenten in de Drechtsteden. Ook lokaal maken gemeenten armoedebeleid. Het thema is verweven met de Wmo, maar eigenlijk met het hele sociale domein. Voor een deel gaat het immers om dezelfde groepen. Niet zelden hebben mensen financiële problemen, maken ze gebruik van een (of meer) Wmo-maatwerkvoorziening(en) en/of krijgt het gezin jeugdhulp.  

Het doel van avond is informatievoorziening aan en versterking van de samenwerking tussen de Regionale Adviesraad, de lokale adviesraden Wmo/ Sociaal Domein en de Cliëntenraad Regio Drechtsteden. 

Locatie: MFC Maasplein, Maasstraat 30 in  Alblasserdam  

Sprekers:

  • Joost van den Hoek, Hoofd Werk & Inkomen SDD
  • Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede Drechtsteden
  • Kees Vos, voorzitter Sun Drechtsteden.

Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen; tevens vindt een paneldiscussie plaats met de drie sprekers.

Meer informatie of aanmelding? Stuur een mail aan het secretariaat van de Regionale Adviesraad Wmo via: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

Graag aanmelden vóór 7 september 2018. 

Het complete programma treft u hieraan Uitnodiging themabijeenkomst 12-9 armoedebeleid regio Drechtsteden

 

Vooraankondiging Themabijeenkomst ‘Wmo, hoe nu verder’ 5 nov. 2018

Op maandagavond 5 november 2018 vindt de themabijeenkomst ‘Wmo 2015, hoe nu verder?’ plaats in het Gemeentehuis van Papendrecht. 

Mevrouw Peterke Feijten van het Sociaal Cultureel Planbureau zal spreken over veranderende zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking; een evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg.

de heer David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden zal spreken over de Uitvoering Wmo-maatwerkvoorzieningen Drechtsteden.

Tijdens de bijeenkomst is voldoende gelegenheid uw vragen te stellen.

Het volledige programma treft u hier Vooraankondiging themabijeenkomst Wmo, hoe nu verder op 5 november 2018

 

Impressieverslag van de themabijeenkomst Wmo en Participatiewet 8 februari 2018

Op 8 februari 2018 organiseerden de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden en de Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden een themabijeenkomst voor kandidaat gemeenteraadsleden. Centraal stonden de ontwikkelingen rond de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) en de Participatiewet rond werk en inkomen. Zo’n 60 deelnemers vanuit de lokale kandidatenlijsten en de lokale adviesraden waren geïnteresseerd en schoven aan in Landvast te Alblasserdam. Lees verder het  Impressieverslag themabijeenkomst 080218

2-Presentatie Wmo beleid in de Drechtsteden Karin

3-presentatie themaavond Wmo Alex

4-participatiewet.pptx2018

 

Themabijeenkomst Wmo en Participatiewet – 8 febr.2018

Hoe ziet het regionale beleid rond de Wmo en de Participatiewet in Drechtsteden er uit?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verloopt de beleidsuitvoering?
Wat is de rol van de regionale en lokale adviesraden?

Om (kandidaat) gemeenteraadsleden van de Drechtsteden-gemeenten hierover bij te praten is deze themabijeenkomst

Sprekers:

  • Karin Lambrechts, wethouder Wmo Dordrecht en regionaal portefeuillehouder Wmo
  • Yvonne Bieshaar, directeur Sociale Dienst Drechtsteden
  • Alex Buchinhoren, hoofd Zorg en plaatsvervangend directeur Sociale Dienst Drechtsteden

Inleiders

  • Pieter Struijs, voorzitter regionale Wmo-adviesraad Drechtsteden
  • Ed van Ravesteijn, voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden

Van 18.45 uur (inloop) tot 21.30 uur in Landvast te Alblasserdam

Een gezamenlijk initiatief van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden en de Cliëntenraad Werk en Inkomen regio Drechtsteden.

Aanmelden via: regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl

Inkoop nieuwe taken Wmo

Inkoop nieuwe taken Wmo

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning van mensen die thuis wonen of (tijdelijk) verblijven in een instelling. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) regelt de maatwerkvoorzieningen individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor de zes Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang regelt de SDD voor zowel de Drechtsteden als voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giesendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik).