leden van de raad

Aaike Kamsteeg
Aaike Kamsteeg, voorzitter
regadviesraaddrechtsteden@outlook.com
Els Engbers
Els Engbers, lid Beleidsadviesraad Hendrik-Ido-Ambacht
beleidsadviesraadjeugdwmohia@gmail.com
Jacques van de Minkelis
Jacques van de Minkelis, lid Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam
info@wmo-platform-hagi.nl
Pasfoto Ineke Robart met bril (2)
Ineke Robart-Peters, lid Wmo adviesraad Papendrecht
w.vdhoeven@papendrecht.nl
lid Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam
Marika Slingerland-Bosman, lid Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam
asdalblasserdam@gmail.com
Tjipke van der Plaats 2
Tjipke van der Plaats, lid Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl
Max van de Pol, voorzitter Inwonersadviesraad Sociaal Domein Zwijndrecht
Max van de Pol, voorzitter Inwonersadviesraad Sociaal Domein Zwijndrecht info@inwonersadviesraadzwijndrecht.nl