Vergaderschema 2019

Tijdstip: van 19.00 – 21.00 uur – locatie wisselt

  • 14 januari 2019
  • 4 maart 2019
  • 13 mei 2019
  • 8 juli 2019
  • 2 september 2019
  • 4 november 2019

Vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze bijwonen.  Gaarne vooraf aanmelden per mail : regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl